Wsparcie działalności eksportowej przez Krajową Izbę Gospodarczą

Zbigniew Sokołowski – Przedstawiciel KIG