Obsługa celna i logistyka dystrybucji w transporcie na Bliski Wschód

Agnieszka Łukawczyk, Dyrektor ds. celnych DHL Express (Poland)

Łukasz Dębski, Kierownik ds. Produktów, Cen i Analiz Rynkowych DHL Express (Poland)