Budowanie relacji biznesowych i działania marketingowe na rynku arabskim

Katarzyna Richter, CEO dealwithculture.com, komunikacja międzykulturowa