Możliwości Finansowania Ekspansji Międzynarodowej

Michał Wierzchowiecki, BGK – Z-ca Dyrektora Departamentu Finansowania Handlu Zagranicznego